Juruelektrik dilatih untuk bekerja di pelbagai industri. Mereka memasang dan menyenggara peralatan elektrik atau sistem kuasa di rumah, pejabat dan kilang. Juruelektrik boleh menjadi pakar dalam kerjaya sebagai juruelektrik perindustrian, juruelektrik penyelenggaraan, juruelektrik komersial atau juruelektrik umum.

Malaysia telah dikenal pasti dalam Pelan Induk Perindustrian ke-3 dan yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia ke-10, sektor elektrik dan elektronik akan menjadi penting bagi membolehkan Malaysia untuk meletakkan dirinya di peringkat antarabangsa. Perkembangan pekerjaan dalam industri elektrik adalah ketara dan sentiasa dalam permintaan.

Graduan peringkat Diploma dicari untuk pekerjaan sebagai juruelektrik atau Penyelia Elektrik dalam pelbagai industri yang berkaitan dengan sektor tenaga, sektor pengangkutan, sektor pembuatan dan sektor pembinaan.

Kod Kursus :EE-320-2:2012 / EE-320-3:2012 / EE-320-4:2012
Badan Penganugerahan :Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia
Kaedah Pengajian:Sepenuh Masa, Separuh Masa, Perantisan (Sistem Latihan Dual Nasional), PPT (Penilaian Pencapaian Terdahulu).
Pembiayaan:Pinjaman Kerajaan dari PTPK (Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran)
Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik

Struktur Kursus

Diploma Kursus Elektrik adalah anugerah akhir bagi kursus latihan berasaskan kompetensi yang berkemajuan dari Tahap 2 ke Tahap 4.

Laluan Diploma Kemahiran
Juruelektrik Satu Fasa
Tahap 2
Juruelektrik Tiga Fasa
Tahap 3
Juruelektrik Voltan Rendah
Tahap 4


Tempoh Kursus
3 Tahun 6 Bulan. Iaitu termasuk :

Peringkat 1:
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) - Tahap 2 - Juruelektrik Satu Fasa 12 Bulan

Peringkat 2 :
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) - Tahap 3 - Juruelektrik Tiga Fasa 12 Bulan

Peringkat 3 :
Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) - Tahap 4 - Diploma Elektrik 18 Bulan

Akreditasi :
Kursus ini adalah diiktiraf kerajaan dan mempunyai pengiktirafan nasional. Badan Akreditasi adalah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Anugerah (Diploma dan Sijil) dikeluarkan oleh JPK dan diiktiraf oleh Perkhidmatan Awam Malaysia.

Syarat Kemasukan :
Berumur 16 hingga 45 tahun dan bergantung kepada tahap yang anda daftar dan anda mesti mempunyai yang berikut :

Untuk Sijil Kemahiran Malaysia - Tahap 2 : 9 tahun persekolahan (peringkat PMR).
Untuk Sijil Kemahiran Malaysia - Tahap 3 : Berjaya menyempurnakan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang yang sama.
Untuk Sijil Kemahiran Malaysia - Tahap 4 : Berjaya menyempurnakan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang yang sama.

Unit Kompetensi (Modul) :

Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 (Sijil)
M01-EE-320-2:Lukisan Satu Fasa
M02-EE-320-2:Pendawaian Satu Fasa
M03-EE-320-2:Penyelenggaraan Pendawaian Satu Fasa
M04-EE-320-2:Motor & Pemasangan Motor Kawalan Satu Fasa
M05-EE-320-2:Penyelenggaraan Peralatan Elektrik Satu Fasa
M06-EE-320-2:Pengujian Pendawaian & Pentauliahan Satu Fasa
Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 (Sijil)
M01-EE-320-3:Lukisan Tiga Fasa
M02-EE-320-3:Pendawaian Tiga Fasa
M03-EE-320-3:Penyelenggaraan Pendawaian Tiga Fasa
M04-EE-320-3:Motor & Pemasangan Motor Kawalan Tiga Fasa
M05-EE-320-3:Penyelenggaraan Peralatan Elektrik Tiga Fasa
M06-EE-320-3:Pengujian Pendawaian & Pentauliahan Tiga Fasa
M07-EE-320-3:Fungsi Penyeliaan
M08-EE-320-3:Pemasangan Papan Tanda Elektrik (Neon) & Penyelenggaraan
Diploma Kemahiran Tahap 4 (Diploma)
M01-EE-320-4:Rendah Pemasangan Voltan Switchboard dan Penyelenggaraan
M02-EE-320-4:Voltan rendah Installation and Maintenance Sistem Kabel Bawah Tanah
M03-EE-320-4:Voltan Rendah Overhead Pemasangan Sistem dan Penyelenggaraan
M04-EE-320-4:Rendah Pemasangan Voltan Generator dan Penyelenggaraan
M05-EE-320-4:Rendah Perlindungan Voltan Peranti Pemasangan dan Penyelenggaraan
M06-EE-320-4:Lembut Installation Starter dan Penyelenggaraan
M07-EE-320-4:Rendah Pemasangan Voltan Transformer dan Penyelenggaraan
M08-EE-320-4:UPS dan pengecas bateri Pemasangan dan Penyelenggaraan
M09-EE-320-4:Penyeliaan Pelaksanaan Projek elektrik
M10-EE-320-4:Programmable Logic Controller (PLC) Pemasangan
M11-EE-320-4:DC Sistem Motor Pemasangan dan Penyelenggaraan

Bagaimana saya boleh memohon?

Isikan borang pendaftaran dalam talian dan mengemukakannya dalam talian, kemudian menyusun semua dokumen dan pembayaran diperlukan dan hantar kepada kami melalui pos.

Pendaftaran

   

Apabila menerima dokumen anda, kami akan mengeluarkan surat / pengesahan laporan dengan tarikh laporan dinyatakan dengan jelas. Apabila menerima surat laporan kami melakukan persediaan yang perlu anda dan melaporkan kepada MIRAJ Academy pada tarikh yang ditetapkan.
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Akademi :
+60 (0)3 4270 7428 atau e-mel kepada: register@miraj.edu.my

Skills + Attitude = Employment

Prospek pekerjaan
Setiap bangunan tunggal memerlukan penyelenggaraan elektrik dan pemasangan. Oleh itu juruelektrik yang berwibawa adalah salah satu yang paling dicari bagi melengkapkan sesuatu bangunan sebelum digunakan. Peluang pekerjaan wujud dalam semua organisasi yang memerlukan penyelenggaraan elektrik,


seperti kilang, hotel, bangunan kerajaan, taman perumahan, projek-projek pembinaan, hospital, stadium, infrastruktur awam, sekolah dan lain-lain. Juruelektrik dengan semangat keusahawanan juga boleh cemerlang dalam perniagaan dan perniagaan kontrak peribadi yang kecil.