Cik     Encik
Nama Penuh (*)
E-mel (*)
No. Telefon (*)
No. KP (*)
Tahun Kelahiran (*)

Alamat 1
Alamat 2
Bandar
Poskod
Negeri
Negara
Planet and continent
field

Kursus yang dipilih (*)   Diploma Pengurusan Pentadbiran
  Diploma Elektrik
  Eksekutif Setiausaha
  Servis Operasi Makanan & Minuman
  LCCI
  Pemasangan Pendawaian Bangunan
  PW2 - Pendawai Elektrik Fasa Tunggal

Mod Belajar (*) Sepenuh Masa
Separuh Masa

Nama Syarikat Majikan,
lengkap dengan alamat dan nombor telefon


Lampiran :

Fail [1] :

Fail [2] :Mesej ?

(*)   Saya bersetuju secara tegas
dan memberi kuasa MIRAJ Academy untuk memproses dan menggunakan maklumat yang telah saya sediakan untuk tujuan pemasaran dan promosi termasuk mentadbir tawaran dan pertandingan dan pendedahan kepada syarikat lain dalam Akademi MIRAJ, ejennya, pekerja dan / atau orang tersebut atau pihak ketiga sebagai Akademi Miraj anggap patut.