jpk
Jabatan Pembangunan Kemahiran-JPK

MIRAJ Academy (Pusat Kod: L02083) adalah pusat bertauliah yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (Jabatan Pembangunan Kemahiran, JPK) di bawah Kementerian Malaysia Sumber Manusia untuk menjalankan kursus Latihan Kemahiran seperti yang ditetapkan dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) dan yang akan menganugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia dan Diploma Kemahiran Malaysia (DIPLOMA & SIJIL Kemahiran Malaysia, DKM & SKM) kepada para pelajar.
lcci
LCCI Akaun

LCCI International Qualification adalah persijilan yang dianugerahkan oleh Pearson, yang diiktiraf oleh pihak berkuasa UK dan oleh banyak badan-badan kawal selia dan Kementerian Pendidikan di seluruh dunia.
skills
SkillsMalaysia INVITE

Pada tahun 2012 JPK telah menganugerahkan MIRAJ Academy dengan status PUSAT BERTAULIAH ANTARABANGSA (IAC) di bawah program SkillsMalaysia INVITE. Dengan anugerah ini, MIRAJ Academy kini dibenarkan untuk membuat pengambilan pelajar antarabangsa yang mendapat pengiktirafan kemahiran dan kursus Vokasional di JPK. Pengambilan pertama pelajar antarabangsa Miraj Academy adalah pada Mac 2012 yang disertai oleh para pelajar dari Algeria dan Syria.

 

Akreditasi
cidb
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

MIRAJ Academy juga diiktiraf oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk mengendalikan kursus latihan kemahiran kepada lepasan sekolah dan juga kakitangan industri pembinaan yang menganugerahkan sijil kompetensi oleh CIDB.
tabung
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran - PTPK

MIRAJ Academy adalah pusat bertauliah yang berdaftar dang mendapat kelulusa dari PTPK sebagai penyedia latihan kemahiran dan oleh itu semua pelajar Malaysia yang layak boleh mendapat manfaat daripada bantuan kewangan disediakan oleh PTPK dari segi pinjaman pelajaran serta elaun sara hidup. Pinjaman ini meliputi semua yuran kursus termasuk elaun sara hidup bulanan sepanjang pengajian. Pinjaman juga merangkumi kesemua pelajar yang ingin belajar sama ada sepenuh masa atau secara sambilan.
femac
Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia - FEMAC

MIRAJ Academy merupakan ahli aktif dalam Persekutuan Pusat Bertauliah JPK (FeMAC. Pengarah MIRAJ Academy menyumbang kepada FeMAC melalui inisiatif terancang dan berwawasan seperti program Fast Track VTO dan pembentukan konsortium di kalangan ahli FeMAC untuk menghadapi cabaran perniagaan yang semakin meningkat.
psmb
Pembangunan Sumber Manusia Berhad-PSMB

MIRAJ Academy juga CLASS A penyedia latihan di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) atau lebih dikenali sebagai HRDF, memberikan high-end up-skilling & kursus latihan semula kepada pekerja semua majikan yang berdaftar PSMB di Malaysia.